rude
16 بهمن 1401 - 14:27

رؤسای ۷ کمیته قرارگاه برنامه پزشکی خانواده منصوب شدند

وزیر بهداشت، در احکام جداگانه ای روسای کمیته های هفت گانه قرارگاه برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام عین اللهی، در احکام جداگانه ای رؤسای کمیته‌های "فن آوری اطلاعات"، "ساماندهی، تأمین و توزیع منابع"، "اطلاع رسانی"، "آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی"، "نظام ارجاع"، "پایش و نظارت" و "آموزش و فرهنگ سازی" قرارگاه کشوری برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع» را منصوب کرد.

سیدرضا مظهری رئیس مرکز مدیریت آمار و فن آوری اطلاعات وزارت بهداشت

بهروز رحیمی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت

پدرام پاک آئین دستیار رسانه‌ای و رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت

ابوالفضل باقری فرد معاون آموزشی وزارت بهداشت

سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت

احمد جنیدی جعفری مشاور فنی معاونت بهداشت وزارت بهداشت

و فرشید رضایی سرپرست دفتر آموزش و ارتقا سلامت معاونت بهداشت وزارت بهداشت، به عنوان رؤسای ۷ کمیته‌ قرارگاه برنامه پزشکی خانواده منصوب شده‌اند.

منبع: مهر
شناسه خبر: 1020103